Tipus de software

Tipus de softwares

Programari de sistema

El software del sistema, és aquell que proporciona les funcions bàsiques per a la utilització de l’ordinador, es pot dividir en sistema operatiu i sistema de suport.

El sistema operatiu és el programari més bàsic.

El programari de sistema de suport ajuda a executar el maquinari i el sistema informàtic, proporciona a l’usuari i al informàtic interfícies d’alt nivell, eines i diferents funcions de suport que permeten facilitar el seu manteniment.

sistemaoperatiu

Software de programació

El software de programació, és el conjunt d’eines que permeten al programador crear i desenvolupar aplicacions, fent servir diferents llenguatges de programació, de manera pràctica.

programacio

Software d'aplicació

El software d’aplicació, és aquell que permet als usuaris dur a terme una o diverses tasques específiques, en qualsevol camp d’activitat capaç de ser automatitzat o assistit, amb especial èmfasi en els negocis.

aplicacio