Què és la Informàtica?

Què és la informàtica?

La Informàtica és la branca de l’Enginyeria que estudia el hardware, les xarxes de dades i el software necessaris per tractar informació de forma automàtica. Encara que pugui semblar una definició molt abstracta, estem segurs que saps molt més d’Informàtica del que creus. I si no, segueix llegint una mica més.

modificacions
tecno

Per exemple, les especialitats de Sistemes d’Informació i Tecnologies de la Informació barregen la Informàtica amb la gestió empresarial; la d’Informàtica Clínica tracta sobre l’aplicació de la informàtica i les comunicacions en l’àmbit de la salut; i la d’Enginyeria Biomèdica la barreja amb l’Enginyeria Mecànica i amb la Biomedicina. ¿Senzill, veritat? El hardware són les màquines i el software el que ens permet dir què volem que facin. hardware i software són les especialitats clàssiques de la Informàtica, però hi ha altres que es diuen interdisciplinars perquè la barregen amb altres branqes del coneixement. Si per si soles les especialitats de hardware i software ja són prometedores i tenen milers de sortides professionals … t’imagines al barrejar-les amb altres?